Colts vs Houston
Blue 7

Blue 3

White 3

White 3

White 7 

White 3